Pacom-P LTD. IT SOLUTIONS малък е-Дневник с помоща на Паком-П ЕООД преносими и настолни компютри преносими и настолни компютри видео наблюдение видео наблюдение Уеб дизайн, уеб приложения, предпечатна подготовка и печат. Уеб дизайн, уеб приложения, предпечатна подготовка и печат. Продажба и сервиз на офис техника и консумативи, Продажба и зареждане на тонер касети Продажба и сервиз на офис техника и консумативи, Продажба и зареждане на тонер касети

Подменю

Потребител

Забравена парола?

Примерно входно ниво по математика

 
Самостоятелна работа – Входно ниво по математика за ІІІ клас
 
 
Зад.1  Пресметнете:
 
   39                 28                  48                     7                  13
+                   +                    +                   +                   +
   21                 49                    9                   77                  29  
 
 
 
9 . 7 =         6 . 8 =         72 : 8 =         9 : 1 =         10 . 0 =        7 . 1 =         48 : 6 =
 
 
49 : 7 – 7 =                                                          100 – 54 : 6 =__________________
 
Зад. 2 Попълни пропуснатите числа в редицата:
 
а)  3, 6, 9, _ , 15, _ , 21, _ .
б) 15, 20, _ , _ , _ , 40 , _ , _ .
в) 28 , 24 , _ , _ , _ , 8 , _ .
 
Зад. 3 Намери обиколката на равностранен триъгълник със страна 7 сантиметра.
 
Решение: _____________________________________________________________
 
Зад. 4  Постави съответния знак  > , < или =:
42 + 18 _ 18 + 42                                                      4 . 7 _  8 . 3
6 . 0 + 5 . 1 _  0 . 9 + 5 . 1                                         (1 + 9) . 4 _ 10 . 4
 
Зад. 5 Запиши и пресметни:
 
а) Числото 78 събери с частното на числата 56 и 7 :
___________________________________________________________
 
б) Разликата на числата 100 и 75 раздели на 5:
 ___________________________________________________________
 
в) Към произведението на числата 9 и 4 прибави частното на числата 100 и 10: